Pošlji prijateljuNazajDomov

četrtek, 19. oktober 2017

Najdi na Divi


Bodi vedno na tekočem! Kje se Diva oblači, kdaj se zabava, koga ljubi, kam potuje...?  Spremljaj jo na Facebooku!

Splošni pogoji


1. Diva.si je spletni portal za ženske in pokriva trende na področju nege telesa, mode in zabave. Diva.si posebno pozornost namenja smernicam na področju kozmetike, zdravja in življenjskega stila. V ta namen predstavlja in ocenjuje izdelke s tega področja ter hkrati izobražuje, svetuje in svojim obiskovalkam in obiskovalcem omogoča, da izmenjujejo mnenja o izdelkih in navezujejo stike.

2. Storitve spletnega portala diva.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji in pravili uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno. Vsebina spletne strani Diva.si je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje ali uporaba kateregakoli dela strani www.diva.si, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljalcev, prepovedano.

3. Za uporabo storitev spletne strani diva.si se je potrebno registrirati. Uporabnik ob registraciji vnese resnične in pravilne podatke in potrdi, da se strinja s temi splošnimi pogoji. Ob prvem vpisu mora biti uporabnik star 15 ali več let. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo.

4a. Vsak uporabnik, ki se registrira na www.diva.si in sprejme te splošne pogoje, dovoljuje uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za namen delovanja sistema, pošiljanje elektronske pošte v skladu s 16. točko teh pogojev. Diva.si se zavezuje te podatke uporabiti le v namen, za katerega so bili pridobljeni. V primeru, da uporabnik svojega uporabniškega profila nepretrgoma ne bo uporabljal 1 leto, si Diva.si pridržuje pravico, da uporabnikove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, izbriše iz evidence aktivnih uporabnikov. Iz evidence bodo izbrisani tudi osebni podatki uporabnikov, ki bodo izrecno zahtevali njihov izbris. Diva.si jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov na strani Diva.si je družba VBG d.o.o., Žaucerjeva 16, Ljubljana. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja sistema ali, ko bo šlo za posredovanje pristojnim organom in bo za to obstajala zakonska podlaga. Upravljavci diva.si ne prevzemajo odgovornosti za nastalo škodo ob morebitnem vdoru tretje osebe v bazo zbranih podatkov.

4b. Uporabnik lahko po elektornski pošti na info@diva.si pošlje zahtevek za deaktivacijo svojega uporabniškega imena. Deaktivacija bo na uporabnikovo željo izvedena v 48. urah od prejetja zahtevka. Z deaktivacijo se ne izbrišejo blogi in prispevki, ki jih je uporabnik pisal na forum. Blogov in prispevkov na forumu ne brišemo, razen v posebnih okoliščinah, ko je to nujno potrebno in smiselno, po dogovoru z uredništvom.

5. Upravljavci strani Diva.si in njeni lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa vsebin, napak v delovanju spletne strani in ne jamčijo za uspešnost uporabe te spletne strani. Vsebina in funkcionalnost spletne strani sta ponujeni 'takšni kot sta', brez kakršnihkoli drugih jamstev. Upravljavci spletne strani se bodo trudili, da zagotovijo najbolj točne in najnovejše podatke na tem spletnem mestu, vendar ne jamčijo za njihovo točnost. V nobenem primeru Diva.si, njen upravljavec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe te spletne strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Diva.si si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine delovanje portala Diva.si.

6. Uporabnik se zavezuje, da na spletno stran ne bo dodajal vsebin in fotografij, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravic industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabniki vsebin ne smejo prepisovati ali kopirati od drugih uporabnikov. Prepovedano je linkanje na druge spletne strani, razen v primeru soglasja upravljalcev. V primeru kršitve te določbe, bodo upravljalci spletne strani Diva.si nemudoma, brez vnaprejšnjega opozorila, odstranili vse sporne vsebine ter onemogočili kakršen koli dostop do njih. Za kršitve in njihove posledice so odgovorni izključno uporabniki.

7. Vse vsebine in prispevki, ki jih uporabniki dodajajo na spletno stran Diva.si morajo biti v slovenskem jeziku.

8. Vsa sporočila, objavljena na forumu in spletni strani, izražajo mnenja in poglede avtorja posamezne vsebine in ne mnenja in pogleda upraviteljev, moderatorjev ali administratorja (razen za njihova lastna sporočila) in zato za objavljena sporočila in vsebine le-ti niso odgovorni. Registrirani uporabnik na diva.si je dolžan sprejemati veljavna pravila in kodeks obnašanja na forumu in navodila administratorjev in moderatorjev, v nasprotnem primeru se ti lahko brez opozorila odločijo, da mu dostop do spletne strani www.diva.si onemogočijo.

9. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli temu podobno vsebino, ki lahko prizadene druge osebe. Upravitelji strani si pridržujejo pravico, da uporabniku kadarkoli, trajno ali začasno, delno ali popolno preprečijo dostop do forumov (o tem lahko obvestijo tudi uporabnikovega ponudnika interneta). Z namenom ureditve spornih primerov, upravljalci spletne strani Diva.si shranjujejo tudi IP številke vseh objavljenih sporočil.

Sistem na tej spletni strani uporablja piškotke (cookies), ki shranijo podatke na uporabnikov računalnik. Ti piškotki ne vsebujejo nobene informacije, ki jo je uporabnik vnesel, služijo samo za to, da uporabniku olajšajo spremljanje foruma.

10. S sprejemom teh Splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ima administrator, upravitelj ali moderator foruma na Diva.si pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti katerokoli temo, ko se mu zdi to potrebno ter, da se vsi podatki in vsebine, ki jih uporabnik vpiše, shranijo v bazo podatkov.

11. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljavec spletne strani Diva.si ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega imena in gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal.

12. Oglaševanje katerekoli pridobitne dejavnosti na forumu ali blogih Diva.si je brez izrecnega dovoljenja uredništva strogo prepovedano. Za oglaševanje se šteje odpiranje tem, ki so namenjene izključno promociji enega podjetja in njegovih izdelkov ali storitev. Uredništvo Diva.si dovoljuje pogovor o podjetjih, izdelkih in storitvah, v kolikor je jasno, da gre za nepristransko primerjanje mnenj in ne namensko oglaševanje. Uredništvo Diva.si si pridržuje pravico, da samo presodi kaj se šteje za oglaševanje in kaj ne ter, da sporne prispevke izbriše oziroma cenzurira. Enaka politika velja za zapise na Divinem blogu.

12-b. V primeru oglaševanja brez vnaprejšnjega dogovora, ki je proti pravilom in splošnim pogojem, bo upravljavec poiskal podatke o podjetju, ki nedovoljeno oglašuje in mu v skladu s cenikom oglaševanja na Diva.si poslal račun za oglaševanje. S sprejetjem splošnih pogojev, ki je pogoj za registracijo uporabnika na Diva.si, se podjetje strinja, da bo izdani račun poravnalo.

13. Pravnim osebam upravljavec nudi oglaševanje po dogovoru, skladno z veljavnim cenikom. Podjetja in posamezniki, ki se zanimajo za oglaševanje, naj svoje povpraševanje pošljejo na oglasevanje@diva.si.

14. V primeru zakupa oglasnega prostora, morajo biti oglasi resnični in pisani v slovenskem jeziku. Z vsebino oglasov se ne sme oglaševati blaga ali storitev, katerih promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano.

15. Uporabnik spletne strani Diva.si se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z moralo, javnim redom, zakoni, drugimi predpisi in ustavo Republike Slovenije ter, da bo pri oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Upravljalci imajo v primeru neprimerne ali nedovoljene vsebine pravico, da oglasa ne objavijo. Za vsebino oglasa upravljalci Diva.si ne odgovarjajo.

16. Vsak registrirani uporabnik s sprejemom teh pravil soglaša, da upravljavec spletne strani Diva.si uporablja in obdeluje njegove osebne podatke za namen delovanja sistema ter pošiljanje elektronske pošte povezane s sistemom in aktivnostmi spletne strani Diva.si, upravljavec pa se zavezuje, da bo podatke uporabljal zgolj za namen za katerega jih je pridobil ter z njimi ravnal skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). V primeru, da uporabnik elektronske pošte ne želi prejemati, ima kadarkoli možnost, da se od prejemanja odjavi tako, da pošlje elektronsko sporočilo z vsebino ODJAVA na elektronski naslov info@diva.si.

17. Uporabnik se s sprejemom teh pogojev in pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi. V primeru kršitve le-teh, ima upravljavec pravico, da takšnemu uporabniku onemogoči dostop do spletne strani Diva.si.

18. Upravljavci spletne strani Diva.si si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali sistemu Diva.si, njegovim upravljalcem oziroma lastnikom.

19. Upravljavci spletne strani Diva.si si pridržujejo pravico, da lahko kadarkoli spremenijo te Splošne pogoje in pravila uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o upravljavcih te spletne strani so dostopni na straneh www.diva.si in www.vbg.si.

20. Kakršna koli vprašanja, pobude ali predloge lahko tako registrirani kot tudi neregistrirani uporabniki posredujejo na elektronski naslov info@diva.si.

 


na vrh strani

2006 - 2012 Diva.si. Vse pravice pridržane | splošni pogoji | kolofon | zemljevid strani