Kako okrepiti čustveno inteligenco?

Ljudje smo čuteča bitja, ki stremimo k uspešnosti na različnih področjih. Želimo biti uspešni v šoli, službi, zadovoljiti svoje starše, partnerja, sodelavce in okolico na sploh. Veliko nam pomeni, da lahko poskrbimo zase in za svojo družino, ob tem pa se moramo spopadati tudi z odnosi izven svojega doma.

Če želimo združiti vse zgoraj našteto, torej biti uspešni, zadovoljiti sebe in druge ter prepoznati pomembnost tistega, kar počnemo, potrebujemo razvito čustveno inteligenco. Ta nam omogoča, da prepoznamo tako svoja čustva kot čustva drugih, jih smiselno ovrednotimo in pridobljene informacije uporabimo za usmerjanje proti končnemu cilju.

Čustvena inteligenca za boljše medosebne odnose

Rekli smo, da smo ljudje čuteča bitja, a smo tudi zelo socialni. Prav druženje in komunikacija z drugimi ljudmi nas postavlja na nek zemljevid življenja. Oseba, ki je sposobna zaznavanja čustev okolice, je vsekakor v prednosti pri gradnji medosebnih odnosov.

Ti pa seveda pomenijo tudi boljšo socializacijo in večje možnosti za napredek na družinskem, intelektualnem in delovnem področju. Čustvena inteligenca je primerljiva z IQ, saj skozi pravilno komunikacijo pomaga reševati zapletena razmerja, konflikte in omogoča pravo timsko delo.

Psiholog Daniel Goleman je definiral 5 ključnih točk čustvene inteligence, ki so:

  1. samozavedanje,
  2. samoobvladovanje,
  3. motiviranost,
  4. socialne veščine,
  5. empatija.

Empatija: ključ do višje čustvene inteligence

Z empatijo človek vsak dan napreduje na poti do višje čustvene inteligence. Pomoč soljudem v težavah, zaznavanje njihovih stisk in pripravljenost do reševanja njihovih tegob – to je ključno, kar se krepitve čustvene inteligence tiče. Z vsakim novim primerom je ta bolj razvita, kot so bolje razviti tudi naši čuti za prepoznavanje tovrstnih situacij.

A drugim ne moremo pomagati, dokler se ne zavedamo sami sebe. Najprej moramo znati čutiti svoja čustva in jih procesirati v realnem življenju. Šele takrat bomo znali zares čutiti druge in se pravilno odločiti glede nadaljnjih korakov. Pri tem pa nikakor ne smemo preseči svojih zmožnosti ali pa to početi na lastno škodo. Na tej točki nam pride močno prav samoobvladovanje.

A le, če bomo dovolj motivirani, bomo sploh ustvarili vizijo o tem, kaj je boljši svet in kako pomagati k temu, da se izboljša. Za vse skupaj je potrebno imeti razvite socialne veščine, prepoznati določeno situacijo in pravilno pristopiti k nadaljevanju procesa, začetega v svoji glavi.

Krepitev čustvene inteligence poteka celo življenje

Tako kot drugih veščin se lahko učimo tudi čustvene inteligence. To okrepimo na način, da dnevno delamo na sebi, si dovolimo rasti in vse skupaj uporabimo tudi v praksi. Ni pomembno, ali nam bo uspelo v prvo ali ne, pomembno je, da vsak dražljaj zaznamo, prepoznamo in smiselno vkomponiramo v svoja prihodnja dejanja.

Človek z visoko razvito čustveno inteligenco ne sedi doma med štirimi stenami. Takšen človek živi v svetu, ki ga obdaja, se uči, spoznava in analizira. Z vsem tem seveda tudi napreduje, kar ima za posledico:

  • boljše medosebne odnose doma in v službi,
  • lažje spoznavanje novih ljudi,
  • hitrejšo splošno sprejetost,
  • sposobnost vodenja,
  • odganjanje stresa in uspešno iskanje izhoda iz stresnih situacij.

Ljudje z razvito čustveno inteligenco razumejo ljudi tudi takrat, ko ne prihaja do izmenjave besed.

Okrepljena čustvena inteligenca ljudem omogoča, da ne zapadajo v nepotrebne težave, znajo zelo dobro in hitro presoditi karakter posameznika in odločno reči DA ali NE, kadar je to potrebno.

Morda vas zanima tudi ...